Değerlerimiz

- Köklülük
- Dürüstlük
- Saygı
- Dayanışma
 -Adalet